AIA/ADK (indbrudsalarmsanlæg og adgangskontrol)

Staten har indgået en indkøbsaftale for Serviceydelser og Produkter for automatiske indbrudsalarmsanlæg og adgangskontrol (AIA/ADK-aftalen). Aftalen er forpligtende for staten. Kommuner, regioner, Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder og selvejende institutioner mv. kan frivilligt anvende aftalen.

Bemærk at selvejende institutioner kan anvende aftalen uden tilmelding via Ethics.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2017 og er gældende indtil 31. december 2019, med mulighed for at Moderniseringsstyrelsen kan forlænge kontrakten med yderligere 12 måneder.

Leverandør 
Der er indgået rammeaftaler fordelt på 6 delaftaler med i alt 5 leverandører:

Delaftale 1 – Landsdækkende
 • ACTAS A/S
 • Dansk Kabel TV A/S
 • G4S Security Services A/S
Delaftale 2 – Region Hovedstaden
 • ACTAS A/S
 • Dansk Kabel TV A/S
 • G4S Security Services A/S 
 • SIF Gruppen A/S
Delaftale 3 – Region Sjælland
 • ACTAS A/S
 • Dansk Kabel TV A/S
 • G4S Security Services A/S 
 • SIF Gruppen A/S
Delaftale 4 – Region Syddanmark
 • ACTAS A/S
 • Dansk Kabel TV A/S
 • G4S Security Services A/S
 • SIKOM Danmark A/S
Delaftale 5 – Region Midtjylland
 • ACTAS A/S
 • Dansk Kabel TV A/S
 • G4S Security Services A/S
 • SIKOM Danmark A/S
Delaftale 6 – Region Nordjylland
 • ACTAS A/S
 • Dansk Kabel TV A/S
 • G4S Security Services A/S
 • SIKOM Danmark A/S
Tilbuddene er blevet vurderet på baggrund af kriteriet pris.

Sortiment og ydelser 
Aftalen indeholder et standardiseret sortiment inden for serviceydelser og produkter for AIA og ADK indenfor følgende områder:
 • Serviceydelser, omfattende serviceeftersyn, tilkald, hastetilkald, fuldservice og beredskab vedrørende AIA ogADK-anlæg samt levering, reparation, installation, ændring, konfiguration mv. af AIA og ADK-anlæg og tilbehør hertil.
 • Produkter: AIA og ADK, omfattende advarselsenhed, AIA-nøgleboks, aktiv infrarød detektor, akustiskglasbrudsdetektor, håndsender, røgdetektor, overfaldstryk, kontakt til vanddetektering, radiomodul, keypad, fjernbetjening, betjeningspanel, bokskontakt, centraludstyr, forbikobler, gruppeudvidelsesmodul, kombinationsdetektor, magnetkontakt, mikrobølgedetektor, passiv glasbrudsdetektor, passiv infrarød detektor, seismisk detektor, strømforsyning, transmissionsudstyr, styringsenhed til ADK, kortlæsere, adgangsmedier, elektromekanisk lås, motorslutblik, nøgle til cylinderlås, cylinder, mekanisk låsekasse til cylinderlås, dørpumpe, tågesikringsanlæg, kabler og kabelrør.
Vejledninger
Vejledningen (pdf) hjælper til et bedre overblik over aftalens indhold og gør det lettere at overføre kontraktens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation.

Indhentelse af dokumentation ved miniudbud
Udbudsloven stiller krav om dokumentationsindhentelse ved miniudbud under en rammeaftale der er udbudt efter den 1. januar 2016. 

Kunden skal efter gennemførelse af et miniudbud og før tildelingen af leveringsaftalen indhente dokumentation. Den vindende leverandør skal kunne opfylde de krav, der er stillet til leverandøren i forbindelse med gennemførelsen af rammeaftalen.  Leveringsaftalen anses først som endeligt tildelt, når dokumentationen er indhentet og verificeret, og alle tilbudsgivere er underrettet om tildelingsbeslutningen. Læse mere her (pdf).  

Kontakt 
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Maren Louise Rank på mail mlo@modst.dk eller telefon 25 65 32 02.