Computere

Staten har indgået en indkøbsaftale for levering og distribution af stationære og bærbare computere, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Computeraftalen), som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre, Færøernes Hjemmestyre og selvejende institutioner mv.

Kontraktperiode
Aftalen trådte i kraft 1. januar 2016 og er gældende indtil 31. december 2017. Moderniseringsstyrelsen har valgt at forlænge aftalen, således at den løber til og med 31. december 2018.

Leverandører
Der er indgået rammekontrakter med følgende leverandører:

  • Dell A/S
  • Hewlett-Packard ApS
  • Lenovo Danmark ApS

Tilbuddene er blevet vurderet på baggrund af kriteriet laveste pris.

Sortiment og ydelser
Computeraftalen indeholder et standardiseret sortiment inden for stationære og bærbare computere, skærme, tastaturer, tasker og andet tilbehør samt tilknyttede serviceydelser som levering, indlæsning af image mv.

Tilmelding
Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre, Færøernes Hjemmestyre og selvejende institutioner mv., som er nævnt i kontrakten, kan tilslutte sig aftalen. Ved at gøre dette kan disse parter frivilligt købe de af rammekontrakten omfattede produkter og tjenesteydelser. Læs mere om tilmelding her.

Faktaark
Få et nemt overblik over aftalen via Faktaarket (pdf).

Vejledning
Læs vejledning til aftalen, der indeholder rammekontraktens vigtigste informationer. Vejledningen hjælper til et bedre overblik over aftalens indhold og gør det lettere at overføre kontraktens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation.

Kontakt
For spørgsmål vedrørende kontrakten kontakt Sarah Knudsen på sarkn@modst.dk eller telefon 4178 2117.