Datakommunikation

Staten har indgået en indkøbsaftale for datakommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser. Aftalen er forpligtende for staten. Kommuner, regioner, Danmarks Nationalbank, Folketinget og selvejende institutioner mv. frivilligt kan tilmelde sig aftalen.

Aftalen trådte i kraft 1. januar 2016 og er gældende indtil 31. december 2020.

Leverandør
Der er indgået rammekontrakt med én leverandør: 

  • Nianet A/S

Tilbuddene er blevet vurderet på baggrund af kriteriet økonomisk mest fordelagtigt ud fra pris, kvalitet og sikkerhed.

Sortiment og ydelser
Aftalen indeholder et standardiseret sortiment inden for netværksforbindelser, internetforbindelser, sort og grå fiberforbindelser, redundans samt tilknyttede serviceydelser, herunder Quality of Service og Anti-DDOS.

Kontraktperioden
Der er indgået en 5-årig kontrakt med mulighed for forlængelse to gange af 1 år.

Tilmelding
Kommuner, regioner, Danmarks Nationalbank, Folketinget og selvejende institutioner mv. kan tilslutte sig aftalerne og kan dermed frivilligt købe de af rammekontrakten omfattede produkter og tjenesteydelser. Læs mere om tilmelding her.

Faktaark
Få et nemt overblik over aftalen via Faktaarket (pdf).

Vejledning
Du kan vejledningen til datakommunikationsaftalen her (pdf). Vejledningen giver et overblik over aftalens indhold og gør det lettere at overføre kontraktens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Sarah Knudsen på mail sarkn@modst.dk eller telefon 4178 2117.