Flytteydelser

Moderniseringsstyrelsen har indgået rammeaftale vedrørende flytteydelser (Flytteaftalen). Aftalen er forpligtende for staten. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder, Færøernes Hjemmestyre (for lokationer i Danmark), samt en række selvejende institutioner kan frivilligt anvende aftalen.

Bemærk at selvejende institutioner kan anvende aftalen uden tilmelding via Ethics.
 
Kontraktperiode
Aftalen trådte i kraft den 17. januar 2017 og er gældende frem til 31. december 2018, med mulighed for at Moderniseringsstyrelsen kan forlænge aftalen yderligere to gange til henholdsvis den 31. december 2019, og til den 31. december 2020.
 
 
Leverandører
Der er indgået rammeaftaler fordelt på fem delaftaler med i alt otte leverandører:
 
Delaftale 1 - Nordjylland og den nordlige del af Midtjylland
 • J. Ødums Eftf. A/S
 • Møbeltransport Danmark A/S
 • TLS A/S
 
Delaftale 2 - Sydjylland og den sydlige del af Midtjylland
 • J. Ødums Eftf. A/S
 • Møbeltransport Danmark A/S
 • TLS A/S
 
Delaftale 3 - Fyn
 • J. Ødums Eftf. A/S
 • Møbeltransport Danmark A/S
 • TLS A/S
 
Delaftale 4 - Sjælland og Bornholm (minus hovedstaden og den nordlige del af Sjælland)
 • 3x34 Logistik ApS
 • JONAS A/S
 • Mini Trans A/S
 
Delaftale 5 - Hovedstaden og den nordlige del af Sjælland
 • Bryde og Sønner A/S
 • JONAS A/S
 • Møbeltransport Danmark A/S
 • Per Andersen A/S
 
Ydelser
Aftalen indeholder flytteydelser inden for følgende områder:
 
Flytteservice bestående af:
 • Kontorflytning fra en lokation til en anden lokation, internt såvel som eksternt. Dette indbefatter flytning af foruddefinerede standard- og nettoarbejdspladser og foruddefineret supplerende kontorinventar og udstyr, derunder nødvendig adskillelse af samling af skriveborde og inventar, op- og nedpakning, samt mere kompleks kontorflytning.
 • Flytning af arkiv, hovedsageligt i relation til en kontorflytning af en lokation til en anden lokation, internt såvel som eksternt.
 • Flyttestyring, herunder planlægning og udformning af flyttelogistik og mærkningsmateriale.
 
Flytterelaterede ydelser bestående af:
 • Fra- og tilkobling af it- og teleudstyr vedrørende PC/skærme/tastatur/bordlampe/telefon.
 • Rømning og oprydning af fraflyttede lokaler.
 • Flytning af tunge effekter, eksempelvis brand- og pengeskabe.
 • Færdigjustering efter endt flytteopgave.
 • Midlertidig bufferopmagasinering af flyttegods i direkte relation til den enkelte flytteopgave.
 • Leje/køb af flyttekasser, hvor disse ikke allerede indgår i flytteopgaven, og leje af flyttebure.
 • Leje af containere til brug ved rømning/oprydning.
 • Ekstra forsikringsdækning.
 
Vejledning
Vejledningen (pdf) hjælper til et bedre overblik over aftalens indhold og gøre det lettere at overføre aftalens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation.
 
Indhentelse af dokumentation ved miniudbud
Udbudsloven stiller krav om dokumentationsindhentelse ved miniudbud under en rammeaftale der er udbudt efter den 1. januar 2016. 

Kunden skal efter gennemførelse af et miniudbud og før tildelingen af leveringsaftalen indhente dokumentation. Den vindende leverandør skal kunne opfylde de krav, der er stillet til leverandøren i forbindelse med gennemførelsen af rammeaftalen.  Leveringsaftalen anses først som endeligt tildelt, når dokumentationen er indhentet og verificeret, og alle tilbudsgivere er underrettet om tildelingsbeslutningen. Læs mere her (pdf).  
 
Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Maren Louise Rank på mail mlo@modst.dk eller telefon 25 65 32 02.