Kontormøbler

Moderniseringsstyrelsen har tildelt rammeaftaler vedrørende indkøb af kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Møbelaftalen). 

Møbelaftalen træder i kraft den 15. juni 2017, og er gældende frem til 31. december 2018. Moderniseringsstyrelsen har mulighed at forlænge aftalen med yderligere to gange af ét år, til i alt den 31. december 2020.

Aftalen er forpligtende for alle statslige institutioner. Derudover kan fx Danmarks Nationalbank, Folketinget og Institut for Menneskerettigheder, samt en række selvejende institutioner mv., anvende aftalen på frivillig basis.

Bemærk at selvejende institutioner kan anvende aftalen uden tilmelding via Ethics.

Leverandører  
Der er indgået rammeaftaler med tre leverandører, EFG A/S, Holmris.DesignBrokers A/S og Kinnarps A/S. De valgte leverandører har vundet Moderniseringsstyrelsens udbud efter tildelingskriteriet laveste pris. 


Sortiment og ydelser  
Aftalen indeholder et standardiseret sortiment inden for kontor- og kantinemøbler, inventar, tilbehør og tilknyttede serviceydelser:
  • Arbejdsborde (skriveborde) med eldrevne højdejusterbare bordplader 
  • Kontorstole med justering 
  • Reoler, skuffekabinetter og skrivebordslamper 
  • Stole og borde til mødebrug og til kantine 
  • Supplerende møbler til kontorområder, fx skærmvægge
  • Tilbehør og reservedele til ovenstående, fx CPU-holder og gaspatronerServiceydelser relateret til ovenstående, fx levering og montering/opsætning

Vejledninger 
Vejledningen (pdf) hjælper til et bedre overblik over aftalens indhold og gør det lettere at overføre kontraktens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation.

Indhentelse af dokumentation ved miniudbud
Udbudsloven stiller krav om dokumentationsindhentelse ved miniudbud under en rammeaftale der er udbudt efter den 1. januar 2016. 

Kunden skal efter gennemførelse af et miniudbud og før tildelingen af leveringsaftalen indhente dokumentation. Den vindende leverandør skal kunne opfylde de krav, der er stillet til leverandøren i forbindelse med gennemførelsen af rammeaftalen.  Leveringsaftalen anses først som endeligt tildelt, når dokumentationen er indhentet og verificeret, og alle tilbudsgivere er underrettet om tildelingsbeslutningen. Læse mere i vejledningen.  

Kontakt  
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Maren Louise Rank på mail mlo@modst eller telefon 25 65 32 02.