Kontrolcentral

Moderniseringsstyrelsen har indgået rammeaftale vedrørende indkøb af serviceydelser hos kontrolcentral (Kontrolcentralaftalen). Aftalen er forpligtende for staten. Kommuner, Regioner, Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder og Færøernes Hjemmestyre (for lokationer i Danmark) samt en række selvejende institutioner vil også kunne gøre brug af aftalen.

Bemærk at selvejende institutioner kan anvende aftalen uden tilmelding via Ethics.

Kontraktperiode 

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2017 og er gældende i tre år indtil den 31. december 2019, med mulighed for at Moderniseringsstyrelsen kan forlænge kontrakten med yderligere 12 måneder.

Leverandør 

Der er indgået rammeaftale med én leverandør, G4S Security Services A/S. 

Sortiment og ydelser 

Aftalen omfatter: 

  • Alarmabonnement: modtagelse og behandling af signaler fra AIA-anlæg (op til 6 hændelser pr. måned)
  • Tillæg pr. ekstra hændelse
  • ITV-overvågning (minutpris)
  • Elevatorabonnement inkl. alle hændelser 
  • Gratis ydelser: 
    • Klargøring af billedinformation
    • Aktivering af punktinformation

 

Vejledning

Vejledningen (pdf) hjælper til et bedre overblik over aftalens indhold og gør det lettere at overføre aftalens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation.

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Maren Louise Rank på mail mlo@modst.dk eller telefon 25 65 32 02.