Rejsebureauydelser

Moderniseringsstyrelsen har på vegne af staten indgået en kontrakt om levering af rejsebureauydelser med Carlson Wagonlit Danmark A/S.


Kontraktperioden

Aftalen havde implementeringsstart 1. marts 2014 og løber frem til 28. februar 2017, med mulighed for tre gange ét års forlængelse frem til 29. februar 2020. Moderniseringsstyrelsen har foreløbig valgt at forlænge aftalen med to år, således at den løber til og med 28. februar 2019. 


Sortiment
Sortimentet består af en obligatorisk Basispakke, der omfatter almindelige rejsebureauydelser, herunder bestilling ved direkte henvendelse til rejsebureauet, bestilling gennem Onlinebookingsystem, grupperejser mv.

Kunden kan vælge én af de følgende pakkeløsninger udover Basispakken:

  • Implant-pakken: Rejsebureauet er lokalt placeret hos kunden og leverer de af kunden ønskede rejsebureauydelser.
  • In house-pakke: Kundens egne medarbejdere udfører bestillinger i GDS Booking System, der stilles til rådighed af rejsebureauet.

Derudover indeholder aftalen en række øvrige ydelser, eksempelvis rejsebureauets håndtering af bonuspointordninger og opgørelse af kundens CO2-forbrug.


Fordele
Den forpligtende aftale om indkøb af rejsebureauydelser har flere fordele, herunder:

  • særdeles attraktive priser på rejsebureauydelser,
  • forbedrede og opdaterede krav – herunder til Onlinebookingsystem og fakturering,
  • gennemsigtighed i form af en fastprisstruktur og udspecificerede ydelsespunkter.


Faktaark
Hent faktaarket til overblik over statens aftale om levering af rejsebureauydelser (pdf)


Vejledning
Vejledningen hjælper til et bedre overblik over aftalens indhold og gør det lettere at overføre aftalens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation.

Læs vejledning om rejsebureauaftalen (pdf)


Orienteringsmøde
Den 27. februar 2014 blev der afholdt et orienteringsmøde for kunderne omkring rejsebureauaftalen. 

Præsentationen kan hentes her (pdf).

Kontakt
For spørgsmål kan du kontakte Mads Navntoft Rørup på mail manru@modst.dk eller tlf 41 78 22 80.