Rengøring

Staten har indgået en Rammekontrakt vedrørende rengøring (rengøringsaftalen), som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for selvejende institutioner mv.
Aftalen er gældende fra 1. januar 2016 og frem til 31. december 2018.

Leverandører
For at indgå en konkret leveringsaftale og derved gøre brug af rengøringsaftalen, gennemfører den pågældende kunde miniudbud blandt leverandørerne på en given delaftale.

Der er indgået rammekontrakter med følgende leverandører på de regionale delaftaler:


Delaftale 1 – Region Sjælland:
- Allianceplus A/S
- Danren A/S – Bogdol Gebäudemanagement Gmbh
- Forenede Service A/S

Delaftale 2 – Region Hovedstaden:
- A/S Max Hansen Rengøring
- KN Rengøring
- Danren A/S – Bogdol Gebäudemanagement Gmbh
- Forenede Service A/S

Delaftale 3 – Region Midtjylland:
- Allianceplus A/S
- Forenede Service A/S
- Kongsvang Rengøringsservice A/S

Delaftale 4 – Region Nordjylland:
- Allianceplus A/S
- Forenede Service A/S
- Kongsvang Rengøringsservice A/S

Delaftale 5 – Region Syddanmark:
- Alliance plus A/S
- Forenede Service A/S
- Kongsvang Rengøringsservice A/SSortiment og ydelser
Aftalen indeholder et standardiseret sortiment inden for rengøringsydelser og rengøringsrelaterede ydelser, eksempelvis serviceydelser, vinduespolering, måtteservice og tekstilservice mv.

Kontraktperioden
Der er indgået 3-årige kontrakter med en option om forlængelse af Rammekontraktens varighed af ét års varighed.
Leveringsaftaler, der indgås i medfør af Rammekontrakt vedrørende Rengøring, vil ikke kunne have en varighed ud over Rammekontraktens varighed. Leveringsaftaler, der indgås med ikrafttræden den 1. januar 2018 eller senere, vil dog kunne løbe til og med 31. december 2019. Hvis Moderniseringsstyrelsen vælger at gøre brug af Rammekontraktens option om forlængelse af Rammekontraktens varighed, bliver Kundens Leveringsaftale automatisk tilsvarende forlænget.

Tilmelding
Selvejende institutioner mv. Danmarks Nationalbank, Folketinget samt Grønlands Selvstyre for Lokationer i Danmark kan tilmelde sig aftalen. Ved at tilslutte sig til at kunne gøre brug af Rammekontrakten kan frivillige tilmeldte kunder købe de af Rammekontrakten omfattede ydelser.

Faktaark 
Få et overblik over aftalen via faktaarket (pdf).

Vejledning 
Vejledningen (pdf) hjælper til et bedre overblik over aftalens indhold og gør det lettere at overføre kontraktens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation.

Vejledning til indsats imod sort og illegal 
Vejledningen (pdf)  hjælper til et bedre overblik over rammekontraktens bestemmelser om sort og illegal arbejdskraft, og er tiltænkt som en hjælp til kunden til at foretage opfølgning herpå.

Vejledning til leverandøren i udsøgning af medarbejdere i eIndkomst
Vejledningen (pdf)  er tiltænkt som en hjælp til leverandøren såfremt kunden skriftlig anmoder leverandøren om at udlevere et udtræk per medarbejder fra eIndkomst.

Informationsmøde
Informationsmødet for kunder på rengøringsaftalen blev afholdt torsdag d. 28. januar 2016. Se præsentationen fra mødet her (pdf). 

Kontakt
For spørgsmål kan du kontakte Maren Louise Rank på mail mlo@modst.dk eller telefon 25 65 32 02.