Storage

Staten har indgået en indkøbsaftale for levering og distribution af storageløsninger, tilbehør og tilknyttede tjenesteydelser (Storageaftalen), som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre, Færøernes Hjemmestyre, kommuner, regioner samt selvejende institutioner mv.


Kontraktperiode
Aftalen trådte i kraft 5. januar 2016 og er gældende indtil 31. december 2017 med mulighed for forlængelse to gange af ét år. Moderniseringsstyrelsen har valgt at forlænge aftalen med ét år, således at den løber til og med 31. december 2018.


Leverandører
Der er indgået rammekontrakter med følgende leverandører:

• EMC Computer Systems Danmark A/S
• Hitachi Data Systems A/S
• NetApp Danmark ApS

Tilbuddene er blevet vurderet på baggrund af kriteriet økonomisk mest fordelagtige ud fra pris og kvalitet.

Sortiment og ydelser
Storageaftalen indeholder et bredt sortiment inden for storageløsninger samt SAN-infrastruktur, tilbehør og reservedele til ovenstående, software til storagesystemer og tjenesteydelser i form af levering, garantiservice, support samt konsulentydelser til installation, opsætning, vedligeholdelse mv.
Sortimentet er kraftigt udvidet i forhold til den tidligere aftale, og skal løbende holdes opdateret af leverandørene.

Tilmelding
Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre, Færøernes Hjemmestyre, kommuner, regioner og selvejende institutioner mv., som er nævnt i kontrakten, kan tilslutte sig aftalen. Ved at gøre dette kan disse parter frivilligt købe de af rammekontrakten omfattede produkter og tjenesteydelser. Læs mere om tilmelding her.


Faktaark
Få et nemt overblik over aftalen via Faktaarket (pdf).


Vejledning
Læs vejledning til aftalen (pdf), der indeholder rammekontraktens vigtigste informationer. Vejledningen hjælper til et bedre overblik over aftalens indhold og gøre det lettere at overføre kontraktens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation.


Kontakt
For spørgsmål vedrørende kontrakten kontakt Jeppe Groot på mail: JEPGR@modst.dk