Trykkeri-, print- og kopiydelser

Moderniseringsstyrelsen har gennemført et udbud af trykkeri-, kopi- og printydelser (trykkeriaftalen). Udbuddet har resulteret i en ny rammekontrakt, som trådte i kraft d. 1. januar 2015.

Kontraktperioden
Aftalen trådte i kraft d. 1. januar 2015 og løber til og med 31. december 2016, med mulighed for forlængelse to gange af ét år. Moderniseringsstyrelsen har valgt at forlænge aftalen, således at den løber til og med den 31. december 2018.  

Leverandører

 • F.E. Bording A/S 
 • GP-tryk A/S 
 • Kailow Graphics A/S 
 • PRinfo Konsortiet
 • Rosendahls A/S

Sortiment og service 

 • Kopi og print (løsark)
 • Hæfter (rapporter og magasiner) 
 • Foldere (brochure, pjece, pamflet) 
 • Plakater 
 • Postkort 
 • Visitkort 
 • Kuverter 
 • Klapmapper 
 • Roll-ups 
 • Bøger 
 • Web-optimeret PDF 
 • Grafisk bistand 
 • Lagerhotel

Fordele
Den forpligtende trykkeriaftale har flere fordele:

 • Attraktive priser. 
 • Et bredt og opdateret sortiment med et højt kvalitetsniveau. 
 • Nem at anvende. 
 • Større gennemsigtighed i pris og sortiment. 
 • En stor kapacitet på aftalen med en høj leveringssikkerhed.

Miljø
Relevante miljøkrav, herunder krav om bæredygtigt træ samt information om de leverede produkters klimabelastning.

Faktaark
Få et hurtigt overblik over trykkeriaftalen med Faktaarket (pdf).  

Vejledning
Læs vejledning om aftalen (pdf), der indeholder rammekontraktens vigtigste informationer. Vejledningen hjælper til et bedre overblik over aftalens indhold og gøre det lettere at overføre kontraktens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation.

Orienteringsmøde
Den 11. december 2014 blev der afholdt et orienteringsmøde for kunderne om trykkeriaftalen. Præsentationen kan hentes her (pdf).

Bestilling af trykkeri-, print- og kopiydelser
Du kan nu bestille kopi-, print- og trykkeriydelser på en enkel og brugervenlig måde gennem en ny bestillingsapplikation. Yderligere information om applikationen findes under menupunktet "Bestillingsapplikation".

Kontakt
For spørgsmål vedrørende kontrakten kontakt Sarah Knudsen på sarkn@modst.dk eller 4178 2117.