Vagt

Staten har indgået en Rammekontrakt vedrørende vagtydelser og vagtrelaterede ydelser (vagtaftalen), som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for selvejende institutioner mv.

Kontraktperioden
Der er indgået 3-årige Rammekontrakter, gældende fra den 1. januar 2016 og frem til den 31. december 2018, med en option om forlængelse af Rammekontrakten med ét år.

Leveringsaftaler, der indgås i medfør af Rammekontrakt vedrørende vagtydelser, vil ikke kunne have en varighed ud over Rammekontraktens varighed. Leveringsaftaler, der indgås med ikrafttræden den 1. januar 2018 eller senere, vil dog kunne løbe til og med 31. december 2019. Hvis Moderniseringsstyrelsen vælger at gøre brug af Rammekontraktens option om forlængelse af Rammekontraktens varighed, bliver Kundens Leveringsaftale automatisk tilsvarende forlænget.

Leverandører
Der er indgået rammekontrakter med følgende leverandører på de regionale delaftaler:

Delaftale 1 – Hovedstaden:
- Alliance Security Services A/S
- G4S Security Services A/S
- Securitas A/S
- Sikringsvagten A/S
- Control N’ Security A/S

Delaftale 2 – Sjælland:
- Alliance Security Services A/S
- G4S Security Services A/S
- Securitas A/S
- Vagt & Sikkerhed A/S  
- Sikringsvagten A/S

Delaftale 3 – Syddanmark:
- Alliance Security Services A/S
- G4S Security Services A/S
- Securitas A/S
- Sikringsvagten A/S

Delaftale 4 – Midtjylland:
- Alliance Security Services A/S
- G4S Security Services A/S
- Securitas A/S
- Sikringsvagten A/S

Delaftale 5 – Nordjylland:
- Alliance Security Services A/S
- G4S Security Services A/S
- Securitas A/S
- Sikringsvagten A/S

Sortiment og ydelser
Aftalen indeholder et standardiseret sortiment inden for vagtydelser og vagtrelaterede ydelser, eksempelvis alarmpatruljekørsel, fast vagt, vagtrundering og brandvagt mv.

Tilmelding
Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre for Lokationer i Danmark, Kommuner, Regioner samt Selvejende institutioner mv. kan tilmelde sig aftalen. Ved at tilslutte sig til at kunne gøre brug af Rammekontrakten kan frivillige tilmeldte kunder købe de af Rammekontrakten omfattede ydelser.

Faktaark
Få et overblik over aftalen via Faktaarket (pdf).

Vejledning 
Vejledningen (pdf) hjælper til et bedre overblik over aftalens indhold og gør det lettere at overføre kontraktens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation.

Vejledning til indsats imod sort og illegal arbejdskraft
Vejledningen (pdf) hjælper til et bedre overblik over rammekontraktens bestemmelser om sort og illegal arbejdskraft, og er tiltænkt som en hjælp til kunden til at foretage opfølgning herpå.

Vejledning til leverandøren i udsøgning af medarbejdere i eIndkomst
Vejledningen (pdf) er tiltænkt som en hjælp til leverandøren såfremt kunden skriftlig anmoder leverandøren om at udlevere et udtræk per medarbejder fra eIndkomst.

Informationsmøde
Informationsmødet for kunder på vagtaftalen blev afholdt torsdag d. 28. januar 2016. Se præsentationen fra mødet her. 

Kontakt
For spørgsmål kan du kontakte Maren Louise Rank på mail mlo@modst.dk eller telefon 25 65 32 02.