Outplacementaftalen

Moderniseringsstyrelsen har den 5. april 2018 indgået rammeaftale om levering af outplacementydelser.

Rammeaftalen er anvendelig i forbindelse med alle fratrædelsessituationer, hvor der tilbydes outplacement.  

Aftalen er forpligtende for statslige institutioner. En række statslige institutioner, der har adresse på Færøerne, i Grønland samt udenfor Danmark, samt en række selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder og Grønlands Selvstyre kan frivilligt gøre brug af aftalen.

Kontraktperiode

Rammeaftalen trådte i kraft ved underskrivelse den 5. april 2018 og er gældende i tre år fra ikrafttræden. Moderniseringsstyrelsen kan forlænge rammeaftalen med yderligere ét år.

Leverandører

Der er indgået rammeaftale med følgende tre leverandører:
• Hartmanns A/S
• AS3 BtB A/S
• Konsulenthuset Ballisager A/S

Ydelser

Rammeaftalen omfatter outplacementydelser vedrørende ansatte (hhv. ledere og medarbejdere). I rammeaftalen skelnes endvidere mellem outplacementydelser til 1-2 ansatte, 3-10 og mere end 10 ansatte inden for følgende områder:

Rådgivningsydelser

• Planlægning af forløb
• Træning af leder(e), HR og/eller tillidsrepræsentanter
• Øvrig ledelsesvejledning og sparring før, under og efter afskedigelsen

Ydelser på dagen for varsling (kun ifm. varsling af tre eller flere ansatte)

• Orienteringsmøde
• Krisehåndtering

Karriererådgivning af kandidater (dvs. ansatte berørt af en fratrædelsessituation som tilbydes outplacement)

• Visitationssamtaler
• Individuelle møder
• Gruppesessioner

I forbindelse med outplacementforløb kan kandidaterne valgfrit og på eget initiativ benytte sig af en række ekstraydelser, som leverandørerne leverer vederlagsfrit.

Ekstraydelser

• Digital adgang til skabeloner, eksempler osv.
• Digital adgang til webinars, videoer, artikler og lignende
• Digital adgang til tests og selvevaluering
• Ubegrænset hotline-ordning
• Ubegrænset mail-ordning
• Karrierecenter
• CV-database

Læs mere om ydelserne i rammeaftalens bilag 1B samt leverandørernes løsningsbeskrivelser i bilag 2.

Faktaark og vejledning

Vejledningen (under udarbejdelse) kan hjælpe med et bedre overblik over rammeaftalens indhold og gøre det lettere at anvende rammeaftalen i den konkrete indkøbssituation. Bemærk at aftalen har forrang for vejledningen.

Hent vejledningen til Outplacementaftalen. (pdf)

Hent faktaark og få nemt overblik over aftalen. (pdf) 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Mads Navntoft Rørup på mail MANRU@modst.dk eller telefon 41 78 22 80.