Projektledelseskurser

Staten har indgået en aftale om indkøb af projektledelseskurser. Aftalen er forpligtende for statslige institutioner. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands selvstyre og selvejende institutioner mv. kan frivilligt tilmelde sig aftalen.

Kontraktperiode 
Aftalen trådte i kraft 30. november 2015 og er gældende indtil 29. november 2017 med mulighed for forlængelse to gange af 1 år. Moderniseringsstyrelsen har foreløbig valgt at forlænge aftalen med ét år, således at den løber til og med 29. november 2018.

Leverandør
Der er indgået rammekontrakt med tre leverandører:
 
• Implement Consulting Group
• Peak Consulting Group
• Rovsing Business Academy

Tilbuddene er blevet vurderet på baggrund af kriteriet økonomisk mest fordelagtigt ud fra pris, kursusprogram og tilrettelæggelse af kursusforløb samt leverandørens bemanding.

Sortiment og ydelser
Aftalen omfatter åbne og lukkede kurser for de fire kursustyper:

• Introduktion til projektarbejde
• Generel projektledelse
• Den fællesstatslige it-projektmodel
• Styregruppe- og projektejerkompetencer

Kursusplan åbne kurser 
Hold dig opdateret med nye kursusdatoer og links til Campus for de åbne kurser ved at tilmelde dig Campus’ nyhedsbrev på info-campus.dk.

Hent kursusplan for efteråret 2018 samt links til kurserne i Campus (pdf)

Tilmelding
Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands selvstyre og selvejende institutioner mv. kan tilmelde sig aftalerne og kan dermed frivilligt købe de af rammekontrakten omfattede ydelser. 

Læs mere om tilmelding her

 
For selvejende institutioner er det særligt vigtigt ved tilmelding at orientere sig i Vejledningen, kap. 8.

Faktaark og vejledning

Orienteringsmøde
Den 11. februar 2016 blev der afholdt et orienteringsmøde for kunderne omkring projektledelsesaftalen.

Se præsentationen fra mødet (pdf)

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Mads Navntoft Rørup på mail manru@modst.dk eller telefon 41 78 22 80.