Tablets

Moderniseringsstyrelsen har indgået en forpligtende aftale for indkøb af tablets, tilbehør og tilknyttede serviceydelser (Tabletaftalen).

 

Leverandør
Der er indgået kontrakt med Dustin A/S som eneleverandør på aftalen.


Kontraktperioden
Aftalen trådte i kraft d. 24. februar 2015. Moderniseringsstyrelsen har valgt at forlænge aftalen, således at den løber til og med d. 31. december 2018.


Sortiment og ydelser
Aftalen tilbyder et bredt og varieret sortiment af produkter og tilbehør samt standardserviceydelser. Produktsortimentet indeholder tablets i tre produktserier:

  • Microsoft Windows
  • Google Android
  • Apple iOS

Tilbehør kompatible med ovenstående tablets:

  • Covers og sleeves
  • Opladere
  • Tastaturer
  • Dockingstationer

Kunder på aftalen vil således kunne købe ind fra et bredt udvalg af tablets og tilbehør indenfor leverandørens sortiment. Samtlige produkter på aftalen prissættes med udgangspunkt i leverandørens til enhver tid gældende listepris fratrukket den af leverandøren tilbudte faste rabat. Sortiment og priser på tablets og tilbehør vil således løbende blive opdateret og justeret i kontraktens løbetid, hvilket sikrer et tidssvarende sortiment til konkurrencedygtige priser.


Faktaark og vejledning
Få et nemt overblik over aftalen via Faktaarket (pdf).
Vejledning til aftalen gøres tilgængelig snarest.


Kontakt
For spørgsmål vedrørende kontrakten kontakt Sarah Knudsen på sarkn@modst.dk eller 4178 2117.