Login til indkobsaftaler.modst.dk

Institutioner, der er berettigede til at anvende Statens Indkøbs aftaler, kan opnå login til statensindkob.dk.

Hvis du ønsker at få et login til statensindkob.dk, kan du sende en anmodning til statensindkob@modst.dk indeholdende følgende oplysninger:

  • Dit navn og mailadresse
  • Navn og adresse på den institution du repræsenterer 
  • Om din institution er kommunal, regional, selvejende, statslig, tilknyttet Grønlands Selvstyre eller tilknyttet Færøernes Hjemmestyre
  • Stilling samt øvrige kontaktinformationer 

For god ordens skyld må du meget gerne angive, at du ønsker et login specifikt til statensindkob.dk og ikke bestillingsapplikationen, da man skal have et særskilt login hertil. Med et login til statensindkob.dk kan du læse rammekontrakter, tilhørende kontraktbilag, priser mv. men ikke bestille hotelophold og trykkeriydelser, da dette foregår gennem bestillingsapplikationen.

Bemærk følgende:

  • Anmodningen skal foretages af den person, som ønsker login
  • Af hensyn til verificering skal anmodningen afsendes fra institutionens mailsystem, dvs. din arbejdsmail og ikke din personlige mailadresse

OBS! Login til statensindkob.dk kan ikke bruges til at logge på bestillingsapplikationen. For login hertil kan du læse mere her.

Vilkår for anvendelse af fortroligt materiale
Oplysninger, der ligger bag login-beskyttelsen, er i vid udstrækning af fortrolig kommerciel karakter. Login er dermed primært tiltænkt den indkøbsansvarlige ved institutionen.

Ved anmodning om og brug af login til siderne, forpligter brugeren sig til at behandle oplysningerne under hensyn til den fortrolige kommercielle karakter, herunder skal oplysningerne udelukkende bruges til at understøtte institutionens indkøb og må ikke videregives til 3. part.


Fejl ved login
Hvis der er fejl ved login, så tjek i første omgang følgende:

  • Husk at der skelnes mellem store og små bogstaver i dit password
  • Husk også at tjekke at du ikke medtager eventuelle mellemrum i brugernavn og password, hvis du kopierer dine loginoplysninger ind

Såfremt du stadig oplever problemer med dit login, kan du sende en mail til statensindkob@modst.dk, og vi vil forsøge at løse problemet hurtigst muligt.